نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه والیبال ساحلی در حاشیه اردوی تیم ملی


معلمان تربیت بدنی شهرستان در کارگاه والیبال ساحلی با حضور مربی و سرمربی تیم ملی، جناب آقای نائینی در حاشیه ی اردوی تیم ملی والیبال ساحلی در ابرکوه شرکت کردند.