نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه سرود


کارگاه سرود ویژه معاونان و مربیان پرورشی با حضور آقای امیر احمدی استاد و داور برجسته استان برگزار شد.