نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم نمادین مجمع عمومی انتخابات انجمن اولیاء و مربیان

برگزاری مراسم نمادین مجمع عمومی انتخابات انجمن اولیاء و مربیانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به مناسبت هفته پیوند اولیاء و مربیان مجمع عمومی نمادین در آموزشگاه متوسطه دور اول الزهرا(س) با حضور اولیاء ، دبیران ،اعضای انجمن سال گذشته و مسئولین اداره برگزار گردید .در این مراسم ابتدا عملکرد آموزشی و پرورشی آموزشگاه به صورت تصویری گزارش داده شد سپس معمارزاده مدیر آموزشگاه گزارشی از فعالیت انجمن در سال گذشته ارائه داد و با بیان اینکه کادر آموزشی مدرسه از همه ظرفیت ها برای آموزش بهتر دانش آموزان استفاده میکنند گفت :تحقق اهداف سند تحول بنیادین و تعلیم و تربیت بدون همکاری اولیاء امکان پذیر نیست در ادامه ارزانی رئیس انجمن سال گذشته از زحمات کادر مدرسه و همراهی اولیاء قدردانی نمود .شکیبا معاون پرورشی اداره ضمن بیان اینکه فعالیت انجمن این آموزشگاه در ارزیابی سال '98-97 به عنوان برگزیده کشوری انتخاب شده است اهمیت ارتباط اولیاء با مدرسه را در پیشبرد اهداف و موفقیت دانش آموزان بیان کرد .مدیر آموزشگاه از اعضای انجمن سال گذشته تقدیر نمود و در پایان انتخابات انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی جدید برگزار شد.