نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت طرح تعالی مدیریت در شهرستان ابرکوه

ضمن خدمت طرح تعالی مدیریت، ویژه مدیران مقطع متوسطه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دوره 16 ساعته ضمن خدمت طرح تعالی مدیریت، ویژه مدیران مقطع متوسطه و کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه و با حضور "دهشیری"، رئیس اداره آموزش متوسطه دوره دوم اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار گردید.