نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه پژوهش سرای شهیدمیربقائی

برگزاری جلسه پژوهش سرای شهیدمیربقائیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه پژوهش سرای شهیدمیربقائی با حضور مدیر آموزش و پرورش، معاونین و مدیر پژوهشسرا در دفتر مدیریت برگزار شد.

به منظور برنامه ریزی فعالیت های پژوهش سرا در شروع سال تحصیلی جدید، در این جلسه "علی اصغر اکرمی" مدیر پژوهش سرا در مورد برنامه های سال آتی و محدودیت های پیش رو مطالبی را بیان نمود و  با هم اندیشی و تبادل نظری که بین حاضرین به عمل آمد جهت رونق بخشیدن به  فعالیت های پژوهشی مصوباتی با توافق حاضرین حاصل گردید:

1-       تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهش سرا برای سال تحصیلی جدید و اولویت دادن به گزینش دبیرانی که صاحب مقالات علمی- پژوهشی هستند.

2-    بهره گیری از دبیران در پژوهش سرا حتی المقدور در قالب ساعات موظف.

3-    تأکید بر مشارکت دادن مدیران مدارس در معرفی دانش آموز مستعد در زمینه پژوهش، جشنواره ها و المپیادها

4-    تدوین برنامه سالانه پژوهش سرا از سوی مدیر پژوهش سرا قبل از شروع سال تحصیلی و تشریح فعالیت های بلندمدت و کوتاه مدت پیش رو  و برآورد هزینه های احتمالی در راستای اجرای برنامه ها

5-    تمهید مقدمات حضور فرماندارمحترم شهرستان در پژوهش سرا و جلب حمایت مسئولین به منظور پی گیری زمینه ها و بسترهای توسعه فعالیت های پژوهشی

6-    تشکیل انجمن های علمی و پژوهشی و برگزاری کارگروه های تخصصی با مشارکت دادن سرگروههای آموزشی و دبیران نخبه شهرستان و هماهنگی با انجمن های علمی مدارس در پی گیری فعالیت های پژوهشسرا.

7-    پی گیری موضوع پرداخت ها و دریافت های حساب مالی پژوهش سرا و کانون معراج با توجه به اشتراک و مشاع بودن فضای فعالیت این دو واحد آموزشی درصورت تثبیت وضعیت موجود.