نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران و روسای شورای دانش آموزی با هدف تشکیل پارلمان

برگزاری جلسه مدیران و روسای شورای دانش آموزی با هدف تشکیل پارلمانبه گزارش کارشناس روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه جلسه ای با حضور آقایان شمس الدینی و بهجت کارشناس اردوهاو ارزیاب کانون ها و مشاورمعاونت پرورشی از اداره کل استان و مدیریت آموزش و پرورش و کارشناسان حوزه پرورشی ،مدیران وروسای شورای  دانش آموزان مدارس ابرکوه در دبیرستان ابن سینا  برگزار شد.

کریمی رئیس آموزش و پرورش در این جلسه با مهم شمردن شورای دانش آموزی آنرا بازوی توانایی مدیران در مدارس دانست و اضافه نمود که مشارکت دادن شورای دانش آموزی در اخذ تصمیم در مدارس بعنوان یگ سازمان مستقل در سند تحول بنیادین می تواند مدارس را توانمند تر و بالنده تر از گذشته نمائیم.

شکیبا معاون پرورشی گفت: شورای دانش آموزی به عنوان یکی از ارکان مدرسه می تواند نقش قابل توجهی در تولید اندیشه و پویایی دانش آموزان ایفا و مطالبات آنها را ساماندهی نماید.

در ادامه شکیبا هدف از برگزاری این جلسه را تشکیل پارلمان دانش آموزی ذکر کرد و به فعالیت های بسیار خوب دانش آموز علی فرهمند و نمایندگان دوره قبل مجلس دانش آموزی الهه سادات ابطحی و احسان رئیسی اشاره کرد.

شمس الدینی کارشناس اردوها ی استان در مورد نحوه انتخابات شوراها و ارزیابی از عملکرد آنها،مطالب ارزنده ای را بیان کرد.

در پایان قرارشد به زودی پارلمان دانش آموزی شهرستان با تعداد 50 نفر دانش آموز تشکیل شود.