نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه شورای بهداشتی-درمانی فرهنگیان شهرستان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اولین جلسه شورای بهداشتی-درمانی فرهنگیان شهرستان با حضور "دکتر اکرمی" رییس شبکه بهداشت، "محمدعلی کریمی" مدیر آموزش و پرورش، "سید حمید جلایی" معاونت پشتیبانی و جمعی از کارشناسان اداری در محل دفتر مدیریت برگزار شد.

"محمدعلی کریمی" مدیر آموزش و پرورش شهرستان ضمن اشاره به جمعیت بالای همکاران فرهنگی در شهرستان افزود: در زمینه بهره وری و ایجاد درمانگاه و مرکز درمانی در این شهرستان پتانسیل خوبی وجود دارد و باید با کمک دیگر نهاد ها و تعیین فضای آن به احداث آن اقدام نمود.

وی افزود: برای ارتقا شان و منزلت فرهنگیان و خدمت بیشتر به دانش آموزان چنانچه همت بلند همکاران فرهنگی و روحیه تعاون و همکاری وجود داشته باشد ما به زودی این مرکز را به صورت درمانگاه عمومی و کلینیک دندانپزشکی راه اندازی خواهیم نمود.

"دکتر اکرمی" رییس شبکه بهداشت خاطرنشان کرد: با الگوپذیری این طرح از دیگر شهرستان ها و ساماندهی اولیه نیروها، تهیه وسایل و ملزومات اولیه و اخذ مجوزات لازم  این طرح قابل اجرا می باشد.

وی تصریح کرد: این طرح در ارتقا سلامت مردم شهرستان به خصوص فرهنگیان موثر می باشد و ما هرگونه همکاری را با آموزش و پرورش در اجرای این طرح خواهیم داشت.