نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس شهرستان ابرکوه


همزمان با سراسر کشور بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی در همه مدارس شهرستان ابرکوه برگزار شد.

در این انتخابات که با حضور پرشور دانش آموزان برگزار شد کارمندان اداره ی شهرستان با حضور در آموزشگاه ها ضمن عرض خداقوت به کادر اجرایی مدارس، از نزدیک نظاره گر شور و شوق دانش آموزان در انتخابات بودند.

از جمله وظایف شورای دانش آموزی مدارس، انتقال نظرات، پیشنهادات و مشکلات دانش آموزان و آموزشگاه به مدیرمی باشد.این نظرات وپیشنهادات بوسیله کمیته های تخصصی از قبیل کمیته فرهنگ و قران، کمیته بهداشت، کمیته علمی و آموزشی، کمیته هنری، کمیته سیاسی و اجتماعی، کمیته تعاون و فعالیتهای گروهی و کمیته ورزشی صورت می پذیرد.

گفتنی است دانش آموزان دختر شرکت کننده در این انتخابات 3613 نفر و دانش آموزان پسر 4464 نفر در شهرستان ابرکوه می باشند.