نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون مدارس استعداد های درخشان

برگزاری آزمون مدارس استعداد های درخشانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، آزمون مدارس استعداد های درخشان (سمپاد) برای شناخت استعداد های برتر از میان دانش آموزان مستعد جهت ورود به پایه های هفتم و دهم برگزار گردید.
این آزمون در دو نوبت پنج شنبه 1399/5/9 برای 63 متقاضی پایه هفتم و جمعه 1399/5/10 برای 43 متقاضی پایه دهم در حوزه های سالن معلم و سالن زینب(س) شهرستان ابرکوه با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.