نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ضمن خدمت هدایت تحصیلی مشاوران و مدیران متوسطه اول

آزمون اینترنتی هدایت تحصیلی

روز چهار شنبه 95/06/17  ساعت 9 صبح  کار دانش فجر

برنامه ضمن خدمت هدایت تحصیلی مشاوران و مدیران متوسطه اول

روز دوشنبه 95/06/01 ساعت 16

در محل اداره آموزش و پرورش برگزار می گردد

اسامی شرکت کننده در کلاس :

شرکت کنندگان در دوره هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان!× با کد 91401031 (24 ساعت )
ردیف کد پرسنلی نام و نام خانوادگی نام پدر
۱ ۷۲۶۵۳۹۲۷ محمدعلی احمدی مهرآبادی رضا
۲ ۷۲۹۶۳۶۵۲ حسین جلائی غلامعلي
۳ ۷۲۹۶۹۸۸۶ احمد حاتمی زاده ابرقوی حسين
۴ ۷۲۹۶۴۹۳۶ شكوفه حری ابرقوئی محمد
۵ ۷۳۱۲۰۷۴۶ محمد حسن زاده حسن علي
۶ ۷۲۶۲۴۳۶۶ سكینه حسینی محمود
۷ ۷۲۹۱۰۲۵۳ سیدعباس حسینی سيدمحمد
۸ ۹۲۵۵۵۰۷۷ احترام خالصی ماشااله
۹ ۷۳۱۷۳۰۹۱ شمسی خلیل زاده ابرقوئی اميرقلي
۱۰ ۷۲۹۱۰۳۶۶ جلیل دهقان صفی آباد حجي حسن
۱۱ ۶۰۰۱۵۲۸۶ بتول دهقانی ده عرب يداله
۱۲ ۷۲۹۶۸۶۲۱ بی بی سكینه رضائیان ابرقوئی ابوالقاسم
۱۳ ۷۳۰۱۱۹۱۶ الیزابت زارع سعادت آبادی علي اكبر
۱۴ ۷۲۹۶۵۲۷۹ محمدرضا شیخی ابرقوئی ابراهيم
۱۵ ۷۲۹۶۵۵۱۱ صدیقه عزیزی پناه ابرقوئی زينل
۱۶ ۷۳۱۲۶۶۷۳ فاطمه عمیقی ابرقوئی غلامرضا
۱۷ ۷۳۰۶۸۳۲۵ فاطمه فتاحی مصطفي
۱۸ ۸۵۰۱۷۴۳۱ مجید فلاح زاده غلامرضا
۱۹ ۷۳۰۶۶۵۹۳ حسن فلاح زاده ابرقوئی عباس
۲۰ ۳۳۶۰۰۹۶۴ لیلا فلاح زاده ابرقوئی علي
۲۱ ۷۲۹۷۰۱۳۱ سیدمحمد میرسعیدی سيدمحمود
۲۲ ۷۳۱۲۰۵۲۰ بهرام ناظمی زاده اسفندآباد محمد
شرکت کنندگان در دوره هدایت تحصیلی دانش آموزان× با کد 91401030 (20 ساعت )
ردیف کد پرسنلی نام و نام خانوادگی نام پدر
۱ ۷۳۱۷۱۰۳۴ الهه ابوالحسنی محمود
۲ ۸۵۳۴۵۴۹۴ خلیل اكرمی رضا
۳ ۷۳۱۲۰۸۵۹ كیامرث راجی غلامرضا
۴ ۷۳۰۷۰۷۴۳ فاطمه شبانی عباس
۵ ۷۳۰۷۳۴۴۲ جمیله عابدی شمس آبادی رضاقلي
۶ ۷۲۶۵۴۴۶۰ سكینه فلاح زاده بمانعلي
۷ ۷۲۹۱۳۲۶۶ فاطمه قدیریان ابرقوئی احمد
۸ ۷۲۹۶۹۷۲۷ فاطمه السادات قریشی سيدعلي
۹ ۲۰۹۱۴۸۶۶ سارا قیومی زاده محمدرضا
۱۰ ۹۶۲۹۷۹۲۵ حكمت كارگر خرم آبادی محمد