نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازگشائی خوابگاه های شبانه روزی

همزمان با آغاز سال تحصیلی، خوابگاه های مدارس شبانه روزی بازگشائی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، خوابگاه های مدارس نمونه و شبانه روزی مورد بازگشائی و بهره برداری قرار گرفت.

برنامه نمادین این مراسم در خوابگاه دبیرستان دوره اول نمونه ابن سینا برگزار گردید.

در این آئین، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه معاونین و کارشناسان ارزیابی و حراست از خوابگاه آموزشگاه ابن سینا بازدید نمودند.

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، سخنرانی مدیر آموزش و پرورش، روایتگری حماسه عاشورا و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین(ع) از دیگر برنامه های این مراسم بود.