نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید گروه 14 نفره موسسان مدارس غیر دولتی شهرستان تبریز


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، درروز دوشنبه مورخ 98/9/25 موسسان مدارس شهرستان تبریز از مدارس متوسطه و مقطع ابتدایی شهرستان ابرکوه بازید بعمل آوردند.

این مدیران از آموزشگاه فاطمیه و شهید محمود فلاحزاده و غیر دولنی پرنیان و همچنین مدارس متوسطه دوره اول آموزشگاه ابن سینا و صدرا بازدید کردند.

صفا و صمیمت بین همکاران،سلیقه و ذوق،نظافت عالی،مهارت آموزی بالا،شاد بودن دانش آموزان،مقتدر بودن مدیران و داشتن برنامه از نکاتی بود که این عزیزان در پایان بازدید از مدارس ابتدایی در جلسه اداره بیان نمودند.