نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت سوادآموزی استان از کلاس های سوادآموزی


امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان به همراه محمدی کارشناس سنجش و حکیمی کارشناس واگذاری ها از کلاس های دوره های تحکیم سواد و انتقال شهرستان ابرکوه بازدید بعمل آوردند.

لازم به ذکر است که از ابتدای امسال  تا کنون تعداد 6 کلاس دوره انتقال و 5 کلاس دوره تحکیم تشکیل گردیده است و تعداد 88 نفر کم سواد در این کلاس ها در حال تحصیل هستند.