نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از ستاد اسکان نوروزی

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از ستاد اسکان نوروزی
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه رؤسای ادارات بازرسی و روابط عمومی و اداره کل نوسازی و فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، از ستاد اسکان نوروزی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه بازدید نموده و از نزدیک در جریان روند کار این ستاد قرار گرفت.