نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش و معاونین از پایگاه انتخاب رشته


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه ریاست محترم آموزش و پرورش به اتفاق معاونین از پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری و همچنین روند فعالیت این پایگاه بازدید نمودند.

در این بازدید ضمن تشکر از مشاوران حاضر در پایگاه برای دانش آموزان شهرستان آرزوی توفیق نمودند.