نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از آموزش مجازی مدارس در ایام شیوع ویروس کرونا


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه،مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونت آموزشی و حراست شهرستان از محل دبیرستان ابن سینا بازدید بعمل آوردند و از تمامی عوامل اجرایی در تهیه ی ویدئو های آموزشی تقدیر و تشکر کردند.