نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید شبکه بهداشت از حوزه امتحان نهایی


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه،معاونت آموزش همراه با کارشناسان سنجش و سلامت به همراهی رئیس شبکه بهداشت وکارشناسان مربوطه از حوزه امتحانات نهایی بازدید بعمل آوردند.

در پایان رئیس شبکه بهداشت از روند برگزاری آزمون و رعایت پروتکل بهداشتی از اداره آموزش و پرورش شهرستان تشکر کرد.