نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرگروه های آموزشی استان از مدارس شهرستان


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان، سرگروه های آموزش متوسطه استان از مدارس متوسطه شهرستان و جلسات آزمون علمی- عملکردی بازدید نمودند.

گفتنی است کارگاه آموزشی نیز با حضور سرگروه های استان در آموزشگاه متوسطه دوره دوم ابوذر نیز برگزار گردید.