نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید تیم آموزش ابتدائی استان از دبستان های ابرکوه


 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان ابرکوه ،معاون آموزش ابتدائی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد از مدارس ابتدایی  بازدید کرد.

در این بازدید یک روزه که با هدف بررسی طرح و برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی ابرکوه انجام شد روسا وکارشناسان حوزه ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزدحضورداشتند.

"سعیده بهادرزاده " به همراهی تیمی از روسای ادارات ،کارشناسان،مدیران و سرگروه های آموزشی استان فعالیت های آموزشی دبستان های ابرکوه را ارزیابی کردند.

در پایان، معاونت آموزش ابتدایی اداره کل و تیم همراه،در جلسه جمع بندی که با حضورمعاونت آموزشی و کارشناسان برگزار شد، به ارائه گزارش و بیان نقاط قوت و نقاط قابل پیگیری مدارس بازدید شده پرداختند.