نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پروژه خانه معلم


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه،از مراحل پیشرفت عملیات ساختمان خانه معلم بازدید به عمل آمد.

در این پروژه که اعتبار طرح "سبد سرمایه"با سرعت در حال انجام می باشد.تعداد 244نفر از همکاران شاغل و 31 نفر بازنشسته با هدف مشارکت در طرح تجهیز وتکمیل خانه معلم و خرید دستگاه  ATM ثبت نام نمودند که در حال حاضر پیمانکار محترم در حال انجام کار می باشد.

این مجموعه دارای تعداد 16 سوئیت با ظرفیت حدود 80 تختخواب می باشد.