نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از نمایشگاه بال سرخ عاشورا، بال سبز انتظار

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه معاون پرورشی و کارشناسان تکنولوژی و روابط عمومی، از نمایشگاه بال سرخ عاشورا، بال سبز انتظار که در مهردشت برگزار گردید، دیدن نمودند.