نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس استعدادهای درخشان ناحیه2 یزد

معاونین آموزشی دبیرستان های متوسطه به همراه معاون آموزشی و کارشناسان آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، از مدارس سمپاد و استعدادهای درخشان ناحیه2 یزد بازدید نمودند.