نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد از كلاس سوادآموزي در هفته شوراهاي آموزش و پرورش

بازديد از كلاس سوادآموزي در هفته شوراهاي آموزش و پرورش


بازديد از كلاس سوادآموزي در هفته شوراهاي آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، همزمان با هفته شوراهاي آموزش و پرورش و مطابق با روز شمار هفته با عنوان شوراهاي آموزش و پرورش و انسداد مبادي بي سوادي، از يكي از كلاس هاي سوادآموزي بازديد به عمل آمد.

"فتاحي" كارشناس مسئول سوادآموزي توضيحاتي را در رابطه با كلاس هاي تحكيم و انتقال در شهرستان ارائه نمود.

مدير آموزش و پرورش شهرستان نيز از سوادآموزان و آموزش دهنده كلاس تقدير و تشكر نمود.