نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین گردهمایی آموزش دهندگان سواد آموزی شهرستان ابرکوه

اولین گردهمایی آموزش دهندگان سواد آموزی شهرستان ابرکوه در سالن شهید عادلزاده آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اولین گردهمایی آموزش دهندگان سوادآموزی شهرستان ابرکوه با حضور 20 نفر از آموزش دهندگان سوادآموزی شهرستان در سالن شهید عادلزاده آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

"فتاحی" کارشناس مسئول سوادآموزی شهرستان در رابطه با شروع کلاس های سواد آموزی و تکمیل ساعات کلاسی در دوره های مختلف سواد آموزی مطابق با ساعات اعلام شده، نحوه تکمیل دفاتر کلاسی و حضور و غیاب سواد آموزان به طور جدی و منظم نکاتی بیان نمود. در این جلسه همچنین پرونده اداری آموزش دهندگان بررسی و پرونده های ناقص تکمیل گردید. آموزش دهندگان در رابطه با طرح خواندن با خانواده، همچنین بیمه تأمین اجتماعی، مدت و مبلغ بیمه در دوره های مختلف سوادآموزی توجیه گردیدند.

در پایان، به آموزش دهندگانی که در الگوی برتر تدریس حائز مقام شده بودند، با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان، جوایزی اهداء گردید.