نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه کمیته پشتیبانی بسیج

اولین جلسه هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی در محل اتاق ریاست برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اولین جلسه کمیته پشتیبانی بسیج، با دو دستور کار (اردوی عملی درس آمادگی دفاعی – هفته معلم) و با حضور اعضا برگزار و در زمینه دو دستور کار جلسه، بحث و تصمیم گیری شد.