نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه بررسی چالش های آموزشی متوسطه دوره اول


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اولین جلسه بررسی چالش ها و مشکلات آموزشی متوسطه دوره اول با حضور"قیومی زاده" معاون آموزشی و کارشناس آموزش متوسطه اول و جمعی از مدیران و سرگروه های آموزشی در محل سالن اجتماعات اداره برگزار شد.

در این جلسه ابتدا "قیومی زاده" معاونت آموزشی به بیان مشکلات کمی آموزش پرداخت و در ادامه "هاشمی زاده" کارشناس آموزش متوسطه دوره اول برخی از مشکلات خاص این دوره را بیان نمود.

در پایان مدیران و سرگروه های آموزشی ضمن بیان مشکلات و چالش های آموزشی مدارس، در مورد چگونگی رفع و یا کاهش مشکلات به بحث و تبادل نظر پرداختند.