نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات مجامع اعضا و مربیان و انتخاب شایسته دو دانش آموز در استان

انتخابات مجامع اعضا و مربیان و انتخاب شایسته دو دانش آموز در استانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، انتخابات بین یاورمربیان مدارس دارای گروه پیشتاز، در اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

هریک از دانش آموزان کاندید به بیان توضیحاتی درباره اهمیت دانش آموز در آموزش و پرورش و  پایدار شدن حضور آن در نظام تعلیم و تربیت و همچنین ایجاد روحیه خودباوری در دانش آموزان و بهبود مشکلات آموزش و پرورش پرداختند.

دراین انتخابات  سید علی صحافی از جمع پسران و  فاطمه مظاهری از جمع دختران پیشتاز حاضر در جلسه انتخاب شدند وبه مرحله استانی راه یافتند که در انتخابات استانی فاطمه مظاهری به عنوان دبیر مجمع اعضای هیئت اجرایی مجامع استان و سید علی صحافی به عنوان منشی اعضای هیئت اجرایی استان انتخاب شدند. این موفقیت بزرگ را به این عزیزان و جامعه فرهنگی شهرستان تبریک می گوییم.