نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش خانواده

جلسه آموزش خانواده دبستان شهید نوروزی با سخنرانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیر آموزش و پرورش این شهرستان، در جلسه آموزش خانواده دبستان شهید نوروزی مهردشت، پیرامون آسیب های اجتماعی و فرزندپروری برای اولیاء دانش آموزان سخنرانی نمود.

گفتنی است، سلسله جلسات آموزش خانواده این دبستان پیرامون فرزندپروری با سخنرانی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، در طول سال تحصیلی جاری ادامه خواهد داشت.