نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار های کنکور سراسری 1399 شهرستان ابرکوه

آمار های کنکور سراسری 1399 شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، رحمان چاکرالحسینی معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان در پایان آخرین روز برگزاری کنکور سراسری 1399 از شرکت 1072 دانش اموز این شهرستان در گروه های هنر، علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، علوم تجربی و زبان های خارجی از روز چهارشنبه 29/5/1399 تا شنبه 1/6/1399 خبر داد و افزود : از مجموع 1072 نفر داوطلب کنکور  646 نفر دختر و 426 نفر پسر بوده و بر این اساس حدود 60 درصد شرکت کنندگان را دختران تشکیل داده بودند.

وی در ادامه به آمار شرکت کنندگان به تفکیک نظام آموزشی پرداخت و 88 درصد داوطلبان معادل 944 نفر را تحصیل کرده در نظام آموزشی جدید بیان نمود .

چاکرالحسینی در پایان سخنان خود بیشترین داوطلبان کنکور سراسری سال 1399 شهرستان ابرکوه را در رشته علوم تجربی اعلام نمود که در مجموع پسران و دختران 391 نفر در این رشته به رقابت پرداختند.