نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اقدامات آموزشی در ایام تعطیلی مدارس بعلت شیوع ویروس کرونا

اقدامات آموزشی در ایام تعطیلی مدارس بعلت شیوع ویروس کرونابه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ابرکوه،جلسات متعددی در خصوص شیوع ویروس کرونا با حضور معاونت آموزشی،مسئول آموزش متوسطه،مسئول آموزش ابتدایی،مسئول تکنولوژی شهرستان،مدیران و مدیر آموزگاران دوره ابتدایی،مدیران متوسطه اول و دوم،مدیران روستایی،معاونین آموزشی دوره اول و دوم متوسطه،مدیران غیر دولتی و غیر انتفاعی و سرگروه های آموزشی  شهرستان برگزار گردید.

که در این جلسات مصوباتی نیز به همراه داشت.