نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اقدامات آموزشی در ایام تعطیلی مدارس بعلت شیوع ویروس کرونا


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ابرکوه،جلسات متعددی در خصوص شیوع ویروس کرونا با حضور معاونت آموزشی،مسئول آموزش متوسطه،مسئول آموزش ابتدایی،مسئول تکنولوژی شهرستان،مدیران و مدیر آموزگاران دوره ابتدایی،مدیران متوسطه اول و دوم،مدیران روستایی،معاونین آموزشی دوره اول و دوم متوسطه،مدیران غیر دولتی و غیر انتفاعی و سرگروه های آموزشی  شهرستان برگزار گردید.

که در این جلسات مصوباتی نیز به همراه داشت.