نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح کارگاه it

کارگاه it دبیرستان نمونه امام صادق(ع) افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، کارگاه it دبیرستان دوره دوم نمونه امام صادق(ع) با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، معاون پشتیبانی و جمعی از کارشناسان اداره و مسئولین دبیرستان امام صادق(ع) افتتاح گردید.