نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح اتاق اولیاء


به گزارش کارشناس روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه اتاق اولیاء در هفته پیوند در آموزشگاه متوسطه دوم دخترانه عصمت با حضور اعضای انجمن مدرسه ،رئیس آموزش و پرورش ،، مسئول بسیج دانش آموزی و نماینده انجمن اولیاء و مربیان شهرستان افتتاح شد.

در این جلسه رستگار پناه مدیر آموزشگاه در مورد اهمیت ارتباط فرزند با اولیاء و ضرورت وجود همچنین مکانی سخن گفت و این اتفاق را نشان دهنده استقبال بیشتر اولیا دانست  ،در ادامه کریمی رئیس آموزش و پرورش ضمن تشکر از اعضای انجمن و مدیریت آموزشگاه تصریح کرد که اختصاص فضایی امن به نام اولیاء اقدامی است که تعامل بین پدر و مادر و فرزندان را افزونتر می کند  و موجب اعتماد به نفس در دانش اموزان می شود.