نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ونمونه دولتی


به گزارش روابط عمومی شهرستان ابرکوه، آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 97-98و مرحله دوم آزمون جامع سنجش دانش‌آموزان پیش دانشگاهی جمعه 97/03/11در چهار حوزه امتحانی برگزار شد.

در آزمون مدارس خاص، تعداد 119 دانش آموز پسر و 143دانش آموز دختر جهت ورود به مدارس سمپاد و نمونه دولتی دوره دوم متوسطه با هم به رقابت پرداختند.