نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی تفریحی ویژه مدیران سه مقطع برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اردوی مدیران خانم در اردوگاه آموزش و پرورش استثنایی یزد واقع در روستای ده بالا تفت و مدیران آقا در تفرج گاه چشمه ناز سمیرم برگزار گردید.

"قیومی زاده" معاونت آموزشی شهرستان خاطرنشان کرد: در این اردو بیش از 80 نفر از مدیران، مدیرآموزگاران،معاونین آموزشی، سرگروه های آموزشی و طراحان سوالات هماهنگ شهرستان شرکت نمودند.