تلفن پیش دبستانی
تلفن پیش دبستانی

بازگشت به صفحه کامل

 

نام مراکز پیش دبستانی دارای مجوز

آدرس

تلفن

محیا

شهرک آزادگان

32826903

شکوفه های زندگی

صفاییه خ شهید صیاد شیرازی

32826074

پرنیان

نظامیه -ک 12

32827480

بهار اندیشه نو

نظامیه چهارراه سرو

32823758

جابربن حیان

خیابان ابوذر

32821090

آرمان

خ ابوذر

32822632

فرزان

صفاییه روبروی مدرسه شهدا

32830955

صبح دانایی

بلوار جمهوری کوچه پارسا

32830900

میثاق

خ نسفی پایین تر از بلوار مسجد بیرون

32826609

هوشیاران

خیابان سرو- روبروی مرکز رشد

09134527166