راهنما
راهنما

حداقل کردن حداکثر

فایل آموزشی پرداخت تسهیلات غیر حضوری بانک رسالت

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

راهنمای سامانه رسا (بیمه تکمیلی)

تعاون و رفاه
تعاون و رفاه

حداقل کردن حداکثر

تعاون و رفاه
تعاون و رفاه

حداقل کردن حداکثر

برندگان قرعه وام 7 میلیونی مرحله سوم (1398)

 

 - تاریخ مراجعه همکاران به بانک:

 21 نفر اول از تاریخ 98/04/01لغایت 98/04/10

21 نفر دوم از تاریخ 98/05/01 لغایت98/05/10

همکاران محترم از 5 روز قبل از مراجعه به بانک فر صت دارند جهت دریافت معرفی نامه به حسابداری اداره مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه جهت دریافت معرفی نامه در موعد  مقرر (انصراف) یا عدم تأیید توسط بانک یا حسابداری (دریافتی حقوق کمتر از اقساط وام؛ حدوداً 235هزار تومان، داشتن اقساط معوق و یا چک برگشتی) هیچ امتیازو حقی در مراحل بعد لحاظ نخواهد شد وقرعه نوبت بعد نیز توسط سیستم، سال آینده و در صورت اختصاص سهمیه انجام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بانک ملی شعبه امام خمینی (ره):

1- معرفی نامه حسابداری اداره (وام گیرنده)

2- کپی تمامی صفحات شناسنامه + کپی کارت ملی (وام گیرنده - ضامن )

3- آخرین فیش حقوقی + حکم کارگزینی ( وام گیرنده - ضامن ) 

4- کارت پایان خدمت/ معافیت (وام گیرنده)

 

تعاون و رفاه
تعاون و رفاه

حداقل کردن حداکثر